آدما زیر دوش آب داغ دو دسته میشن:

دسته اول اونایی که شیر آب یخ رو زیاد می کنن
دسته دوم اونایی که شیر آب داغ رو کم می کنن


من جزء دسته سومم که اِنقدر زیر آب داغ میمونم تا اعصابم بهش عادت کنه!
پ.ن:

چند روزیه که «اعصاب من زیر درخت آلبالو گم شده»...


پ.ن 2:

دعا لازمم...