رفیقتون رو توی دو جا بشناسید:

اول، زمانی که شما لای فشار مشکلات دارید خفه میشید؛

دوم، زمانی که اون از فرط خوشی داره می ترکه!

توی هر کدوم از این حالت ها اگه سراغتون نیومد، رفیقتون نیست!
پ.ن:

بقول یک نفر دیگر، تخم خیلی از رفیقان ما را سگ خورده؛ شاید هم ملخ خورده؛ فرقی نمی کند سگ یا ملخ؛ چون ما معتقدیم به برابری حیوانات!

اما چون سگ و گربه با خیلی از رفیقان تخمی ما مراعات النظیر خوبی دارند، تخم خیلی از رفیقان ما را سگ خورده!

فلذا وِن یو هَوْ نُو فرند این یور هارد دِیز؛ یو کَن دیسکارد یور فرندز این آدِر دِیز؛ بیکاز دِی آر نات یور رِی یِل فرندز. دی آر "مگسان اند گرد شیرینی..." اِگزَکْتلی!