بسم اللهالّذینَ قالَ لَهُمُ النّاسُ:

«إنَّ النّاسَ قَد جَمَعُوا لَکم؛ فَاخشَوهُم»؛

فَزادَهُم إیماناً؛

و قالوا:

«حَسبُنَا اللهُ و نِعمَ الوَکیلُ»
این ها کسانی بودند که مردم به آن ها گفتند:

«مردم برای حمله به شما اجتماع کرده اند؛ از آن ها بترسید!»؛

اما این سخن بر ایمانشان افزود؛

و گفتند:

«خدا ما را کافی است و او بهترین حامی ماست»مبارکه آل عمران

شریفه صد و هفتاد و سومپ.ن:

من و خدا؛ شما همه...


پ.ن 2:

هی میگن شیعه تنهاست! خیلی مهمه که تنهاست؟ والا... -__-


پ.ن 3:

اگر همه ی جنّ و اِنس یک طرف بایستند؛

و علی (ع) طرف دیگر؛

حق، همان طرفی است که علی (ع) تک و تنها ایستاده است.لَم یَمسَسهُم سُوءٌ ...