+ به کی رأی می دی؟

- نمیدونم

+ پس چیکار می کنی؟

- از قانون ردّ گزینه استفاده می کنم. دارم یکی یکی گزینه ها رو رد می کنم تا ببینم چی تهش می مونه.

+ اگه کسی تهش نموند چی؟

- خدا رزاقه. بالاخره رزق رأی ما هم میرسه :)))پ.ن نامربوط:

یوتی خر عست... :/