بسم الله

یا بَصیر!

 

 

امیرالمؤمنین (ع):

 

لا یرى الجاهل الّا مفرطاً او مفرّطاً

جاهل را نمی بینی، مگر در حال افراط یا تفریط

(نهج البلاغه، حکمت 67)

 

شجاعانه در مقابل اندیشه های سطحی نگرانه ات می ایستیم؛

همان طور که چمران در مقابل حرف های بی مغز اما به ظاهر زیبایت ایستاد...

 

 

+ حوصله ی شرح قصه نیست.../

 

*دیدن فیلم اکیداً توصیه می گردد؛ آن قدر که فتوای واجب برای آن صادر می کنم!