بسم الله
این روزها و این شب‌ها برای خیلی‌ها باید دعا کنیم؛
برای خیلی‌ها که سلامتشان در خطر است.
مثلاً برای یک تازه داماد ۲۶ ساله که دارد می‌رود اتاق عمل. دوست خیلی قدیمی من هم هست.