بسم الله

یا فاطر!

أخلص نیاتنا فی معاملتک...قرآن همراهش نبرده بود؛ اما تا دلتان بخواهد دوربین و گوشی برای عکاسی! حواسش نیست که قدم به قدم مسیر، فرصت است برای تفکر و آدم شدن. شاید اسم دیگر راهپیمایی اربعین را، بشود گذاشت "مجمع جهانی برای پرکردن آرشیو عکاس ها"


مدافع حرم، وسط میدان اسلحه اش را پایین می آورد. دوربین موبایلش را بالا می گیرد که برای فالوورهای اینستا و تلگرامش فیلم ارسال کند. گلوله می خورد وسط پیشانی اش. لباس و اسلحه و امکانات و خرج آموزشش از بیت المال است. اما وسط بحبوحه دوربین به دست می شود! جنگ، واحد حفظ و نشر دارد. مثل همان اسلحه بیت المالی که در دست توست؛ دوربین بیت المال هم در دست نفر پشت سر توست که ثبت کند! پس چرا اصرار داری که...

یاد حاج حسین خرازی می افتم که می گفت "کار اگر برای خداست؛ گفتن برای چیست؟"

یاد آن شخص از سپاه پیامبر می افتم که در جنگ با کفار جانباز و بعد هم کشته شد. پیامبر فرمودند که او شهید نیست؛ گرچه ظاهرش به شهدا می ماند! حالا همه دنیانشینان به حالت غبطه میخورند؛ خودت چه؟ واقعا شهید شده ای؟


ایوان طلای امام رضا (بهترین مکان)، لحظات دم اذان صبح جمعه (بهترین زمان)، می گوید کاش یکبار می گذاشتند که دوربینم را به داخل حرم بیاورم (لابد بهترین آرزو!) بعد هم در آن لحظات ناب، موبایل لعنتی را بیرون می آورد به عکاسی تا مبادا آرشیوش ناقص بماند!


می خواهد رفیقش که شهید شده را داخل قبر بگذارد. سرش را که بلند میکند انبوه دوربین ها را میبیند که میخواهند شکارش کنند. گریه اش میگیرد که بعضی ها انگار فقط دنبال فرصتند برای کامل کردن آرشیو لعنتیشان. از قبر بیرون می آید و میگوید که نمیتوانم! میرود...


نشسته گوشه ی گلزار شهدا. با رفیق شهید و خدای رفیقش خلوت کرده است. صدای شاتر دوربین عکاسی! سوژه اش کرده اند. خلوتش به هم می خورد. بلند میشود و میرود پی کارش...
حالا آرشیو جناب عکاس کامل شده است. خدا می داند که وقتی عکس ها را در معرض عموم میگذارد، نیتش برای خداست یا خلق.

اما از ریا و اخلاص که بگذریم، این وسط خیلی چیزها را از دست داده. فرصت های خلوت کردن با خویشتنی که گذشته و دیگر برایش برنمی گردد. حق خیلی ها را هم ضایع کرده است. همین یک عکس بی اجازه از پشت سر یک نفر، برای یک عمر حسرتمان در برزخ و قیامت کافی نیست؟

شاید بد نباشد که یک بار هم بی دوربین برویم اربعین، جنگ، مشهد، حرم، گلزار شهدا و تشییع.

غلافش کنید! خدا، خودش بهترین عکاس است.

.

پ.ن:

1. الله وکیل با خودت خلوت کن که اربعین را برای اربعین میروی یا برای عکاسی؟


2. لعنت بر تبلیغ اسلامی که مرا از خدا دور کند.

حواست هست؟ شکست خورده ای؛ درحالیکه خنده مستانه پیروزی بر لبانت نشسته!


3. بیا و یک بار هم زندگی را بی دوربین و موبایل تجربه کن...