«نامحرمانه‌ها»، نامحرمانه‌اند؛
«مناسبت‌ها»، پست‌های مناسبتی؛
«بی‌مناسبت‌ها»، پست‌های بی‌مناسبت؛
«نافلسفانه‌ها»، بی‌منطق‌اند؛
«آیه‌ها»، صراط‌اند؛
«روزمرگی و روزنامرگی»، چرندیات است؛
و در «دیالوگ‌های روزانه»، جملات "-" دیالوگ من است و "+" مخاطب من. دیالوگ‌ها واقعی است.

+ گاهی دوستان حقیقی، نویسنده‌ی میهمانِ این‌جا هستند. در پوشه‌ی «دیگران» آن‌ها را بخوانید.

تا خدا چه بخواهد.../